Nederlands registratieoctrooi mogelijk in strijd met TRIPS

Het Nederlandse 6-jaars registratieoctrooi dat in 1995werd geïntroduceerd lijkt in strijd met de TRIPS-overeenkomst, die voor octrooien een minimum termijn van 20 jaar voorschrijft.

Buitenlandse octrooihouders kunnen dan waarschijnlijk een beschermingsduur van 20 jaar voor hun registratieoctrooien claimen, terwijl dat voor Nederlandse octrooihouders niet mogelijk is. Dat is niet alleen een ongekend en onbedoeld concurrentievoordeel voor buitenlandse ondernemers op de Nederlandse markt, maar betekent ook dat onduidelijk wordt wanneer geoctrooieerde technologie na afloop van het octrooi vrij door derden gebruikt kan worden. Ook dat is met name een nadeel voor het Nederlandse bedrijfsleven. Om deze kansen en bedreigingen het hoofd te bieden dienen octrooihouders nadere maatregelen te treffen. Tevens is het van belang dat de Nederlandse wetgever deze situatie snel zal corrigeren. 

Nederlands registratieoctrooi mogelijk in strijd met TRIPS - Dick van Engelen