IF YOU WANT TO FILE A COMPLAINT

For us, client satisfaction is of the utmost importance.

However, if you are dissatisfied with the quality of our services or with any invoices that we have issued, we request that you first contact the person who is your primary contact at Ventoux.

You can also address mr. Th.C.J.A. van Engelen. Complaints will be dealt with in accordance with our internal procedures.

After you have filed your complaint, we will consult with you as soon as possible and try to find a solution to the problem.

 

ALS U EEN KLACHT WILT INDIENEN

Ventoux Advocaten B.V. hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat.

U kunt zich echter ook wenden tot mr. Th.C.J.A. van Engelen van ons kantoor. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze kantoorklachtenregeling.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden.