De virtuele portemonnee, wat kan ik daarmee?

20180208 Pixabay Blogpost Cryptocurrency.jpg

‘Money makes the world go round’ deze kreet ziet allang niet meer alleen op ‘geld’ in de vorm van muntstukken en biljetten. The new kid on the block in de wereld van de valuta is de ‘cryptocurrency’. In deze blogpost duiken we in de wereld van de cryptocurrency. Wat is het? Hoe wordt er vanuit juridisch oogpunt naar gekeken? En waar moet je op letten?

 ‘Cryptocurrency’: wat is dat?

‘Cryptocurrency’ kan omschreven worden als:

“ een soort ongereguleerd digitaal geld, dat wordt uitgegeven en gecontroleerd door de ontwikkelaars ervan en wordt geaccepteerd door de leden van een specifieke virtuele gemeenschap.”[1]

Het bekendste voorbeeld van ‘cryptocurrency’ is de Bitcoin. Naast de Bitcoin zijn er nog tal van andere voorbeelden zoals: Ethers/Ethereum, Litecoin en Dash. [2]

Cryptocurrency: in juridisch perspectief

‘Dus cryptocurrency is gewoon ‘geld’?! Naar Nederlandse (juridische) begrippen niet. Zowel in een uitspraak van de rechtbank Overijssel in 2014 [3] als in een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van begin dit jaar [4] wordt cryptocurrency niet erkend als ‘geld’ in de zin van afdeling 6.1.11 BW. Artikel 6:112 BW bepaalt dat: “Het geld dat ter voldoening van de verbintenis wordt betaald, moet op het tijdstip van de betaling gangbaar zijn in het land in welks geld de betaling geschiedt.” In de zaak uit 2014 oordeelde de rechtbank dat de Bitcoin niet als ‘gangbaar betaalmiddel’ kon worden aangemerkt naar aanleiding van het standpunt van de toenmalige Minister van Financiën die de Bitcoin niet erkende als wettig betaalmiddel. Recent werd in het kader van het al dan niet opleggen van een dwangsom aan een gedaagde, geoordeeld dat de cryptocurrency, Ether, ook niet onder de noemer van ‘geld’ als bedoeld in afdeling 6.1.11 BW valt. Volgens de voorzieningenrechter was niet vast komen te staan dat Ether als betaalmiddel wordt gebruikt door marktdeelnemers en ook als zodanig wordt geaccepteerd. Het Europees Hof van Justitie daarentegen,  overweegt in de zaak Hedqvist uit 2015, dat de Bitcoin wel een betaalmiddel is.

Wat het precies is, lijkt dus nog moeilijk te zeggen. Vooralsnog plaatsen de Nederlandse rechtbanken cryptocurrency onder de noemer ‘ruilmiddel’ of ‘goed’.

Hoeveel cryptocurrency zitten er in mijn ‘wallet’?

Wie zich toch wil wagen aan de Bitcoin of het minen van Ethers, moet op het volgende bedacht zijn. Bij een geschil over geld in traditionele valuta, kan de benodigde informatie vrij gemakkelijk worden achterhaald. Bijvoorbeeld door inzage in een bankrekening. Maar bij Ethers is dat niet altijd zo duidelijk. Dit leert de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Het blijkt een behoorlijk tijdrovende klus te zijn waar zelfs een deskundige aan te pas moet komen. Bij Ethermining gaat het namelijk om duizenden opdrachten die per minuut worden verwerkt. En welke Ethers zijn dan van jou?

 

[1] HvJ EU 22 oktober 2015, C-264/14, ECLI:EU:C:2015:718 (Hedqvist), r.o. 12

   Zie ook: European Central Bank, Virtual Currency Schemes, October 2012, p.13

   [https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf]

[2] [https://cryptostart.nl/cryptovaluta/]

[3] [http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2014:2667]

[4] [http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:6646]