Products

Quick Scans and Audits

Ventoux biedt QuickScans en Audits aan voor inventarisatie van het IP / IT kapitaal van een bedrijf bij bescherming en exploitatie. We hebben veel ervaring daarmee bij transacties (zoals overnames), samenwerking (zoals distributie, licenties of joint ventures), e-commerce (zoals apps en webwinkel) en faillissementen (inclusief doorstart).

 

Bij een QuickScan kunnen we op hoofdlijnen IP / IT kapitaal, en bijkomende privacy en e-commerce aspecten, beoordelen. Voor een eerste globale indruk worden dan contracten, voorwaarden, verklaringen en rechtenportefeuille bekeken.

 

Met de uitkomst daarvan maken we in overleg een op maat gemaakt plan van aanpak, de Audit, om het IP / IT kapitaal beter te waarborgen. Dit koppelen we waar mogelijk aan een stapsgewijze kostenraming.

 

Interesse? Neem contact op met een van onze advocaten

 

 

 

Een bedrijf dat online actief is heeft veelal te maken met regels over e-commerce. Wij adviseren over de juridische aspecten die daarbij spelen. We stellen ook maatwerk documenten op zoals:

 

 • Gebruikersvoorwaarden (ook voor app)
 • Webwinkel (verkoop) voorwaarden
 • Privacy statement
 • Cookies statement
 • Disclaimer / Copyright notice

 

Een bedrijf beschikt veelal over waardevol IP en IT kapitaal. Bij een faillissement gaat dat soms onnodig verloren, maar regelmatig wordt het ook verkocht door de curator. Wij zijn investeerders en curatoren onder meer van dienst met:

 

 • Analyse IP / IT rechten in de boedel
 • Eigendom IP / IT / data van de boedel of derde
 • Status IP / IT contracten (licenties)
 • Overdracht IP door de boedel
 • Procederen over de IP / IT boedel

 

 

 

Bedrijven en overheden maken vaak gebruik van software die zij door middel van licenties verwerven. Die licenties bevatten allerlei gebruiksvoorwaarden. Wij adviseren bedrijven en overheden over de vraag of de manier van gebruik overeenstemt met die voorwaarden, bijvoorbeeld bij:

 

 • Interne compliancy onderzoeken;
 • Geschillen met concrete leveranciers
 • Controles of beslaglegging door de Business Software Alliance (BSA)