News blog

Zo. Toch niet beschermd

Date: 
25.07.16

Eerder berichtten we al dat Your Hosting in hoger beroep was gegaan tegen het oordeel van de rechtbank, dat zij met "Zo. Nu eerst naar de cloud'" inbreuk zou maken op de auteursrechten van Bavaria. Inmiddels ligt er een arrest waarin de vorderingen van Bavaria alsnog op alle gronden worden afgewezen.

 

De uitspraak begint met behandeling van Bavaria's stelling dat Your Hosting in het rechtbankvonnis zou hebben berust en daarom niet-ontvankelijk is. Berustig in een gerechtelijke uitspraak is het te kennen geven aan de wederpartij van de wil om zich bij die uitspraak neer te leggen en daarmee afstand te doen van het recht om een rechtsmiddel (hoger beroep) in te stellen. Hier moeten strenge eisen aan worden gesteld. Your Hosting zou in een voicemail-bericht hebben aangegeven in het vonnis te berusten, maar dit bericht is niet meer beschikbaar. Ook het persbericht van Your Hosting "we (...) leggen ons neer bij de uitspraak van de rechter'"is volgens het hof niet voldoende om van berusting te spreken. Het hoger beroep van Your Hosting wordt dan ook ontvankelijk verklaard.

 

En het treft doel: de woorden "Zo. Nu eerst...." genieten volgens het hof geen auteursrechtelijke bescherming. Een korte zin bestaande uit een aantal woorden kan beschermd zijn, mits er via de keuze, schikking en combinatie van woorden op een 'oorspronkelijke wijze' uiting wordt gegeven aan een 'creatieve geest' en tot een resultaat gekomen wordt dat een 'eigen intellectuele schepping' vormt. "Zo. Nu eerst..." vormden in 1985 en vormen volgens het hof nog steeds een gewone, gangbare zin in de Nederlandse taal met een gangbare syntaxis (vgl. "Kom, we gaan" of "Zo. Dat is dat"). Dat de zin een kernachtige en pakkende slagzin voor het biermerk oplevert, maakt dit niet anders.

 

Inbreuk op de merken van Bavaria ('ZO' en 'ZO. NU EERST EEN BAVARIA') wordt ook niet aangenomen. Bavaria heeft onvoldoende onderbouwd dat Your Hosting ongerechtvaardigd voordeel trekt (profiteert) uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar merken. Ook is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de merken van Bavaria door het gebruik van de slogan van Your Hosting zijn verwaterd of dat hierdoor afbreuk aan de reputatie (aantrekkingskracht) van de merken van Bavaria wordt gedaan. Onrechtmatige daad is tot slot onvoldoende onderbouwd.

 

Het resultaat: Your Hosting mag de slogan "Zo. Nu eerst naar de cloud" blijven gebruiken en Bavaria moet een proceskostenvergoeding betalen van in totaal ruim 63.000 euro (plus de eerder door Your Hosting afgedragen proceskostenvergoeding van 29.000 euro terugbetalen). Ik zou zeggen: zo. Nu eerst een Bavaria.

 

Door: Eva Veldhoen