News blog

Wijzigingen Anti-Piraterij vanaf 1 juni 2016 van kracht

Date: 
16.06.16

De wijzigingen van de Anti-Piraterij Verordening (608/2013) zijn vanaf 1 juni 2016 van kracht. De wijzigingen zien op i) het handhavingsbeleid voor reizigers, ii) de sanctie voor het schenden van de verplichtingen uit de verordening en iii) de introductie van drempelhoeveelheden voor douane- optreden.

De brief van de Belastingdienst, team intellectuele eigendomsrechten waarbij de wijzigingen worden uiteengezet, vind je hier.  

 

Drempelhoeveelheden. Omdat de Douane heeft gemerkt dat voor bepaalde hoeveelheden inbreukmakende goederen rechthebbende het (economisch) niet verantwoord vinden om op te treden, heeft zij belsoten om drempelhoeveelheden in te voeren. De rechthebbende moet bij zijn verzoek tot optreden aangegeven voor welke hoeveelheden inbreukmakende goederen hij wil dat de Douane optreedt. Dit heeft tot gevolg dat een Douane niet zal optreden als de hoeveelheeid inbreukmakende goederen onder de drempelhoeveelheid ligt.   

Persoonlijke bagage en kleine zendingen. De strafrechtelijke handhaving voor het aantreffen van inbreukmakende goederen in de persoonlijke bagage en in kleine zendingen verdwijnt. Op de persoonlijke bagage van passagiers en de kleine zendingen worden de regels van de Anti Piraterij Verordening toegepast.

Bij inbreukmakende goederen in persoonlijke bagage kan zonder dat er wordt vastgesteld dat er sprake is van een inbreuk op verzoek van de rechthebbenden worden vernietigd (artikel 23 Anti-Piraterij Verordening).  

Bij kleine zendingen wordt de aangever of de houder van de goederen bericht dat de goederen zijn onderschept. Bij het uitblijven van een reactie of van instemming tot vernietiging, zal de Douane de informatie over de goederen aan de rechthebbende. Als de rechthebbende geen procedure begint dan zal de Douane alsnog de goederen vrijgeven (artikel 26 Anti-Piraterij Verordening). De implementatie van de kleine zendingen procedure wordt niet voorzien voor 1 maart 2017, omdat die afhankelijk is van de implementatie van het neiuwe automatiseringssysteem van de Belastingdienst Douane.