News blog

Ondanks Brexit tóch groen licht van het Verenigd Koninkrijk voor de ratificatie van de Unified Patent Court?

Date: 
30.11.16

UPC. Sinds 2013 is er vanuit de Europese Lidstaten een concrete intentie voor de oprichting van een Unified Patent Court. Deze intentie is vastgelegd in het door vijfentwintig lidstaten ondertekende Agreement For a Unified Patent Court. De Unified Patent Court zal als supranationaal gerecht de toepassing en handhaving van de European Patent Convention stroomlijnen en harmoniseren in de Europese Unie. Eenvormig Europees octrooirecht zou Europese uitvindingen beter beschermen, uitvinders meer rechtszekerheid bieden en hen stimuleren om vaker octrooirechtelijke bescherming voor vindingen aan te vragen.

 

Europese aanvrage. Op dit moment is het Europese octrooirecht versplinterd. Octrooiaanvragen worden ingediend bij de European Patent Office (EPO). Hoewel de beoordeling van de aanvraag door de EPO op unitair niveau plaatsvindt, kan het octrooi enkel bescherming genieten en gehandhaafd worden in de landen waarvoor de registratie is aangevraagd. Vervolgens vindt handhaving van het Europese Octrooi op nationaal niveau plaats. Dit betekent dat elk land van de Unie het Europese Octrooi volgens haar eigen nationale interpretatie van het Europese en nationale octrooirecht zal beoordelen. Deze decentrale beoordeling brengt versplintering met zich en zou bijvoorbeeld kunnen resulteren in de ongeldigverklaring van een octrooi in Nederland en de instandhouding hiervan in België. De Unified Patent Court zal de handhaving van Europese Octrooien centraliseren om zo meer rechtszekerheid aan octrooihouders te geven.

 

Britse stem. Naast de ratificatie van tenminste dertien lidstaten, dienen alle drie lidstaten met de meeste geldige octrooien de oprichting te ratificeren. Deze drie lidstaten zijn Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het Britse Referendum over haar EU-lidmaatschap afgelopen juni dreigde roet in het eten te gooien voor de Britse UPC ratificatie. Echter, blijkt uit recente berichtgeving van het Britse Parlement dat Europa voor de Britse ratificatie van de UPC, tegen alle verwachtingen in, niet hoeft te vrezen. De Britse Minister voor Intellectuele Eigendom, Baroness Neville Rolfe, stelde dat zo lang het Verenigd Koninkrijk onderdeel is van de Europese Unie, zij een actieve rol zal spelen.

 

Lobby. Een geruststelling dus, maar toch is de kous enkel met deze toezegging niet af. De Unified Patent Court past de European Patent Convention, zijnde Europees Recht toe. Europees recht kan in beginsel niet op een niet-lidstaat worden toegepast. Het zou al helemaal vreemd zijn als Europees recht toegepast wordt op een staat die nu juist de invloed van Europa op haar nationale beleid aanzienlijk wenst te verminderen. De Britse toezegging voor de ratificatie lijkt dus niets meer dan een lobby in de nog te voeren onderhandelingen over de uittreding.

 

Betekenis Nederlandse / Unitaire octrooihouders. Dus wellicht tóch een UPC, ondanks de Brexit. Wat betekent dit voor Nederlandse octrooihouders? Nederlandse octrooihouders met een Unitair Octrooi die een zogenaamde Europese bundle of rights hebben, dat wil zeggen een Unitair Octrooi verspreid over diverse lidstaten, kunnen in de toekomst bij geschillen aankloppen bij het UPC in plaats van de Nederlandse octrooikamer bij de rechtbank Den Haag. Hoewel ook Duitsland nog moet ratificeren – en zich veel aantrekt van de manier waarop de Britten de uittreding onderhandelingen in gaan – zullen de werkzaamheden van de UPC waarschijnlijk pas in 2017/2018 van start zal gaan. Hopelijk brengt dit in de toekomst een lastenverlichting voor de Nederlandse rechter met zich. De UPC heeft potentie om – de nu langslepende octrooiprocedures – te versnellen en zo de rechtszekerheid van de octrooihouder te herstellen.

 

Wilt u meer weten over de Unified Patent Court en de ontwikkelingen hieromtrent? Meer informatie over dit onderwerp vind u hier.