News blog

Octrooi op de inkeping in een beschuit: sterker dan het mededingingsrecht

Date: 
21.12.16

De alom bekende “inkeping” in de zijkant van een beschuit heeft wederom geleid tot een procedure over de omvang van het recht van de octrooihouder.

 

Producent van bakkersgoederen – waaronder beschuit – Continental Bakeries viste eerder dit jaar al achter het net in de vernietigingsprocedure van het “inkeping octrooi” van uitvinder Tempels bij de Rechtbank Den Haag. Continental Bakeries produceerde beschuit met de door Tempels geoctrooieerde inkeping zonder toestemming van de octrooihouder. De octrooiaanvrage van de inkeping stamt uit 1999, en de uitvinding beoogt het uitnemen van een “plat product” zoals beschuit uit te vergemakkelijken. De rechtbank oordeelde het Octrooi geldig, waardoor de productie van beschuit mét inkeping van Continentaal Bakeries inbreukmakend was.

 

In een nieuwe procedure stelt Continental Bakeries dat er in de huidige markt voor beschuit geen plaats zou zijn voor beschuit zonder een dergelijke inkeping, en heeft Tempels als octrooihouder een aanzienlijke machtspositie op de “beschuit-met-inkeping-markt”. Tempels zou vervolgens door licenties op basis van exclusiviteit aan een selecte groep producenten te verstrekken zijn machtspositie misbruiken. Continental Bakeries vordert dat Tempels ook aan hen een licentie verstrekt.

 

De rechtbank oordeelde dat de markt voor beschuit voldoende ruimte biedt voor beschuit zonder inkeping – er zijn dus voldoende alternatieven beschikbaar – ook zou de waarde van het octrooi van Tempels ondermijnt worden wanneer hij verplicht zou worden aan iedereen een licentie te verstrekken voor de productie van beschuit met inkeping. De waarde van het octrooi is volgens de rechtbank nu juist dat de octrooihouder voordeel uit de uitvinding kan halen. Als de licentie aan elke producent van beschuit zou moeten worden verleend, daalt de waarde van het octrooi aanzienlijk. Dit gaat tegen de grondslag van het octrooirecht, namelijk een tijdelijke monopolisering van een uitvinding ter stimulering van de wetenschap.

 

Het octrooirecht is een sterk recht. En de octrooihouder kan dit recht exploiteren op de manier die hij geraden acht. Mededingingsrecht zal dus in beginsel niet in de weg staan aan het verstrekken van exclusieve licenties aan een beperkt – door de octrooihouder gekozen – aantal partijen.

Wilt u meer informatie? Lees de gehele uitspraak hier.

 

Door: Alette Horjus