News blog

HvJEU: Algemene bewaarplicht voor aanbieders van telecommunicatiediensten niet toegestaan

Date: 
29.12.16

Afgelopen week heeft het Europese Hof van Justitie (HvJEU) bepaald dat een algemene bewaarplicht voor aanbieders van telecommunicatiediensten in strijd is met Richtlijn 2006/24 EG.

 

De richtlijn staat lidstaten toe om in nationale wetgeving een uitzondering te maken op het verbod om communicatie en verkeersgegevens op te slaan. Het Hof stelt in dit arrest dat een uitzondering in de vorm van algemene ongespecificeerde bewaarplicht van dergelijke gegevens de grenzen van de richtlijn onaanvaardbaar overschrijdt en mogelijk kan leiden tot een inbreuk in de persoonlijke levenssfeer.

 

Om de persoonlijke levenssfeer van betrokkene te beschermen, mogen gegevens enkel opgeslagen (en gebruikt worden) indien dit binnen de grenzen van het strikt noodzakelijke blijft. Bewaring van, en toegang tot, de gegevens is volgens het Hof een ernstige maatregel die niet zonder inlichting en gerechtvaardigd doel opgelegd  kan worden.

 

Om de uit de richtlijn voortvloeiende uitzonderingsmogelijkheid te verduidelijken behandelt het Hof in dit arrest twee vragen, namelijk; (i) wanneer gegevens bewaard mogen worden en (ii) wanneer toegang tot de gegevens verkregen kan worden.

 

De nationale regeling mag een bewaarplicht bevatten indien bewaarde gegevens dienen ter bestrijding van zware criminaliteit en de bewaring hiervan niet verder gaat dan strikt noodzakelijk. De regeling moet de categorieën van de te bewaren gegevens, de betrokken communicatiemiddelen, de betrokken personen en de duur van de bewaring zoveel mogelijk specificeren.

 

De nationale regeling moet ook specificeren wanneer autoriteiten toegang tot de gegevens kunnen verkrijgen. Toegang mag enkel worden verkregen wanneer dit in het kader van de genoemde doelstellingen van de regeling noodzakelijk en gerechtvaardigd is. Tevens moet de regeling materiele en procedurele voorwaarden bevatten die uiteenzetten wanneer in een specifiek geval toegang kan worden verkregen. Een toets van deze objectieve voorwaarden door een onafhankelijk orgaan is wenselijk.

 

Een algemene bewaarplicht mag dus niet. In Nederland zouden de wetsvoorstellen Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en Bewaarplicht Telecommunicatiediensten geraakt kunnen worden door deze uitspraak. Het zou dan ook wijs zijn om deze aanwijzingen van het Hof in acht te nemen bij de behandeling van deze ingrijpende voorstellen.

 

Wilt u meer informatie over deze uitspraak? - Klik dan hier voor het persbericht of hier voor de volledige uitspraak.

 

Door: Alette Horjus