News blog

Goede contracten vragen om goede contacten

Date: 
16.03.16

Analyse van de diverse Gateway Reviews* die sinds 2009 werden uitgevoerd in het kader van ICT-programma's/projecten van de overheid, leert een aantal belangrijke lessen omtrent contractvorming en -realisatie. Zo bleek tijdens een aantal sessies die hierover werden gehouden door iBestuur, Nederland ICT en de werkgroep kennisdeling van de Gateway Community. In het kader van de contractvorming blijkt dat met name meer aandacht nodig is voor een goede voorbereiding, rolverdeling en contractvorm. Tijdens de contractrealisatie speelt aandacht voor (wederom) de rolverdeling en daarnaast risico's en onzekerheden met name een belangrijke rol. Het blijkt dat een goede, heldere communicatie over deze aspecten cruciaal is voor een optimale slaagkans en een lage feitelijke tijdsinvestering. In een artikel dat iBestuur hierover publiceerde concludeert het: "... het gaat om een structurele en optimale balans tussen inhoudelijke, procedurele, relationele en culturele aspecten. Deze balans wordt binnen de Gateway Community aangeduid als het 'geluksklavertje'." Kortom dus: goede contracten vragen om goede contacten.

 

Lees het artikel van iBestuur van 15 maart 2016 hier: iBestuur.

 

* Gateway Reviews zijn collegiale reviews, bedoeld om de slagingskans van een hoogrisicoprogramma of -project van de overheid te verhogen.