X
Bericht verzonden!
Message sent!

News Blog

Hoe bespaar je op je Microsoft-licenties?

date: 30.03.15

Nog maar weinig organisaties zijn op de hoogte van het feit dat Microsoft-licenties, sinds het Arrest van het Europese Hof van Justitie in 2012, overdraagbaar zijn. Hierdoor lopen zij aanzienlijk financieel voordeel mis.
read more

Nederland loopt achter op cloudgebied

date: 24.03.15
Nederlandse ondernemingen houden hun data en verwerkingskracht het liefst in eigen huis. Veel minder dan in andere Europese landen wordt een beroep gedaan op de cloud.
read more

Ventoux Seminar op 16 april 2015: Digitale continuïteit

date: 17.03.15
Ventoux organiseert op donderdag 16 april a.s. een seminar over "Digitale continuïteit - Hoe zorg je ervoor dat je data behoudt." Het seminar begint om 15.00 uur en vindt plaats op ons kantoor. Meld je vóór 23 maart hier aan of stuur een e-mail naar seminar@ventouxlaw.com.

Voor het programma en meer informatie:
read more

Het blijft worstelen met e-books

date: 11.03.15
Een e-book is wel en niet een boek. Dit keer kwam die vraag aan de orde bij een geschil over BTW heffing over e-books. De vraag of het boek op of zonder dragger (bijv. CD) wordt geleverd, blijkt dat bepalend.
read more

Gerechtshof maakt korte metten met verweer falende IT leverancier

date: 20.02.15

Het Gerechtshof Den Bosch bepaalde deze week dat het Jeroen Bosch Ziekenhuis terecht haar overeenkomst met de Portugese softwareleverancier Alert heeft ontbonden. Hoewel er volgens het Hof sprake was van een complex project en noodzaak tot intensieve samenwerking bleef de leverancier eindverantwoordelijk voor het resultaat. Omdat belangrijke milestones niet warden gehaald, mocht het JBZ ontbinden.
read more

KPN consultant waarschuwt voor 'kleine lettertjes' in de Cloud

date: 19.02.15

In zijn publicatie in de Automatiseringsgids waarschuwt KPN consultant Simon van den Doel voor de 'kleine lettertjes' in de Cloud. "Wie de voorwaarden van zijn cloudleverancier klakkeloos accepteert, is verloren' schrijft hij in zijn artikel.
read more

Curator heeft recht op afgifte data door clouddienstverlener

date: 17.02.15

De gegevens van bedrijven staan steeds vaker ergens 'in the cloud'. Als de clouddienstverlener echter vanwege een conflict weigert diensten te verlenen, zit zijn klant met de handen in het haar. Ook curatoren in faillissementen kunnen daar last van hebben. Om die reden dagvaardden zij de clouddienstverlener en vorderden toegang tot de data van de failliet.
read more

Eigenaar raakt onbewust domeinnamen kwijt door verkoop bedrijf

date: 04.02.15

In de koopovereenkomst van een autogarage is expliciet vermeld dat de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan dat bedrijf worden verkocht. De verkoper heeft daarbij geen voorbehoud gemaakt en evenmin laten opnemen dat zijn naam door koper niet gebruikt mag worden. Onvoldoende aannemelijk is dan ook geworden dat domeinnamen  niet onder het intellectueel eigendom vallen. Die moeten volgens de Voorzieningenrechter daarom worden overgedragen.

read more

Gebreken in een webshop

date: 26.01.15

Digitale bestanden krijgen een steeds grotere waarde voor organisaties en ondernemingen. Wanneer die bestanden verloren gegaan en de partij die schade lijdt, zelf geen back-up heett gemaakt, kan die schade niet altijd op een derde worden verhaald Dit blijkt bijvoorbeeld uit een recente uitspraak van de Rechtbank Midden Nederland.
read more

Leiden Robots tot nieuwe vormen van aansprakelijkheid?

date: 19.01.15

Een grote groep experts waarschuwt via een open brief van het Future of Life instituut voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Het feit dat computers steeds slimmer worden biedt grote voordelen voor de samenleving, zo luidt hun betoog, maar de vrees bestaat dat ze zich tegen de mens keren.
read more

Menno Heerma van Voss

date: 06.01.15
Ventoux verwelkomt haar nieuwe partner Menno Heerma van Voss.
read more

Happy New Year

date: 01.01.15
Ventoux wenst iedereen een gelukkig 2015!
read more

Geen punitieve schadevergoeding bij auteursrechtinbreuk

date: 31.12.14

De rechtbank oordeelde in een procedure tussen Getty Images en Tros dat er geen ruimte is voor een punitieve schadevergoeding bij auteursrechtinbreuk. Tros had zonder licentie gebruik gemaakt van foto's uit de Getty collectie. Getty Images stelde tevergeefs dat een schadevergoeding door Tros ter hoogte van een licentievergoeding niet volstond en dat een factor 3 moest worden gehanteerd.
read more

2014: Europese ontwikkeling van privacy regels

date: 30.12.14

Dit jaar kwam privacy vaak in het nieuws als onderwerp van nieuwe Europese ontwikkelingen. Zo introduceerde het Hof van Justitie van de EU een nieuw vergeetrecht en kwamen er vervolgens spelregels voor vergeetverzoeken. Privacy stond ook in de publieke belangstelling bij overnames, zoals Whatsapp door Facebook, en bij nieuwe diensten, zoals Uber.
read more

Gemeentelijk verzet tegen prijsverhoging software

date: 29.12.14

Bepaalde gemeenten verzetten zich tegen de prijsverhoging van hun softwareleverancier. De verhoging bedraagt meer dan een reguliere prijsindexatie omdat zij extra digitale innovaties ontvangen. De gebruikersvereniging heeft hierover afspraken gemaakt met leverancier PinkRoccade, maar daar zijn niet alle gemeenten het mee eens.
read more

Ordina maakt resultaten fraude-onderzoek na jaarwisseling openbaar

date: 22.12.14

Ict-dienstverlener Ordina verwacht eind januari 2015 de eerste uitkomsten te presenteren van intern onderzoek naar onregelmatigheden bij aanbestedingen en opdrachten van de overheid. Het bedrijf kondigde begin november 2014 aan dat er een onderzoek is gestart naar mogelijk frauduleuze praktijken rond grote ict-aanbestedingen.
read more

Informatieveiligheid als sluitstuk

date: 09.12.14

ICT bedrijven merken dat informatieveiligheid regelmatig sluitstuk is voor opdrachtgevers terwijl bedrijven graag in een eerder stadium hierop inspelen. Daarom komt Nederland ICT met de 'Handreiking Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid'.  
read more

Boete tegen Uberpop ongewijzigd

date: 08.12.14
De boetemaatregel tegen de Uberpop dienst van Uber is in stand gebleven bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Uber zal in beroep gaan tegen deze uitspraak, maar heeft voorlopig nog last van de boetemaatregel. Andere diensten van Uber vallen erbuiten.
read more

Octrooizaken zijn een peperdure hobby

date: 03.12.14
De Telegraaf, Wouter van Bergen, 2 december 2014: "Bij rechtszaken om octrooien, zoals de zaak die Philips en Nintendo onlangs schikten, kunnen vele miljoenen en in sommige gevallen zelfs miljarden op het spel staan. [...]. Dat fabrikanten elkaar soms toch uitgebreid over en weer bestoken met claims, zoals in de grote patentoorlog tussen Apple en Samsung, komt door de enorme belangen rond de introductie van een product als een tablet of smartphone, zegt de Utrechtse hoogleraar intellectueel eigendomsrecht Dick van Engelen.
read more

Philips als innovator in healthtech

date: 01.12.14

Philips positioneert zich als een sterke concurrent voor Google, Apple en Samsung op het gebied van healthtech. Deze tak van sport is een combinatie van haar medische systemen en consumentenartikelen. Gegevensuitwisseling via een gezondheidsplatform tussen bedrijf en consument komt daarbij kijken en daarmee de nodige privacy issues.
read more

Print« Eerste   1  2  3  4  5  6  7 ...    Laatste »