X
Bericht verzonden!
Message sent!

News Blog

Embedden maakt geen inbreuk

date: 28.10.14
Het embedden van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals Youtube-video's, maakt geen inbreuk op het auteursrecht. Zo bepaalde het Europese Hof van Justitie. Volgens het Europese Hof maakt embedden geen inbreuk op het auteursrecht zolang het materiaal niet wordt aangepast of aan een nieuw publiek wordt getoond
read more

Het Internet gaat officiele bronnen van bekendmaking verdringen

date: 23.10.14

In haar uitspraak van 3 oktober 2014 overweegt de Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat de verplichting tot bekendmaking van een beschikking tegenwoordig net zo goed of zelfs beter via het Internet kan plaatsvinden. De Rechtbank vindt de wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking (publicatie in de Staatscourant en advertentie in twee nieuwsbladen) kostbaar terwijl het internet "een even goede, wellicht betere, mogelijkheid geeft" om van de informatie kennis te nemen.
read more

Hoe ICT-enthousiasme een valkuil kan vormen

date: 17.10.14
Ventoux' Reinout Rinzema schreef samen met Cris Peeters en Stephan Corvers een artikel in het Financieele Dagblad van 17 oktober 2014 naar aanleiding van de resultaten van het parlementair onderzoek rond ICT-projecten bij de overheid. 
read more

Kamercommissie: "ICT rijksoverheid niet onder controle"

date: 15.10.14

De tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid constateert dat de rijksoverheid de besturing en beheersing van ICT-projecten niet op orde heeft. Dat blijkt uit het eindrapport van de commissie, dat woensdag 15 oktober aan Kamervoorzitter Van Miltenburg is aangeboden. Ventoux'  Reinout Rinzema adviseerde als een van de experts deze commissie.
read more

Hoe kan de kwaliteit van ICT-systemen juridisch meetbaar worden gemaakt?

date: 06.10.14
Dat het met de kwaliteit van ICT-systemen niet altijd goed is gesteld, is een publiek geheim.  Een van de problemen is het vaststellen van de concrete eisen die aan de kwaliteit van ICT-systemen (en daardoor ook aan ICT-projecten) moeten worden gesteld. Die eisen zijn vaak onduidelijk, waardoor geen van de betrokken partijen. In hun artikel inventariseren Ventoux' Reinout Rinzema en Frank Melis dit probleem en reiken zij oplossingen aan.
read more

Modelcontracten Arbit 2014 ook gepubliceerd

date: 01.10.14
De overheids ICT inkoopvoorwaarden 'ARBIT-2014 'zijn per 5 april 2014 aangepast aan de Aanbestedingswet 2012 en de daarop gebaseerde voorschriften van de Gids Proportionaliteit. Inmiddels zijn ook de bijbehorende modelovereenkomsten aangepast. Aan de totstandkoming van de Arbit en de actualisering daarvan werkt Ventoux' Reinout Rinzema mee.
read more

Is aanklikken hetzelfde als akkoord gaan?

date: 29.09.14

In een internationaal handelsgeschil moet geoordeeld worden of een Duiitse koper de rechtsmacht van de Belgische rechter heeft aanvaard. Hiervoor moet de Duitse rechter de vraag beantwoorden of de koper een schriftelijk beding heeft aanvaard. Maar is aanklikken of 'click wrap' daarmee gelijk te stellen?

 
read more

Google hoeft ongewenste geschiedenis niet te verwijderen

date: 22.09.14

Zoekmachine Google Search hoeft de gegevens van een veroordeelde man niet te verwijderen. Dat heeft de voorzieningenrechter op 18 september jl. bepaald. De man wilde dat Google verschillende links die verwijzen naar websites (waarop informatie staat over de veroordeling van de man in 2012 voor een ernstig misdrijf) zou verwijderen.
read more

Digitalisatie door bibliotheken zonder toestemming toegestaan

date: 16.09.14

Een lidstaat mag toestaan dat bibliotheken zonder toestemming van de rechthebbenden bepaalde boeken van hun verzameling digitaliseren om deze op elektronische leesplaatsen aan te bieden.  
read more

Eindrapport ICT-projecten bij de overheid op 15 oktober 2014 gereed

date: 15.09.14

De tijdelijke commissie ICT van de Tweede Kamer heeft de opdracht om een parlementair onderzoek uit te voeren naar ICT-projecten bij de overheid. Ventoux' 'Reinout Rinzema trad hierbij op verzoek van de commissie op als een van de twee experts.
read more

Omroep Max 'ongelukkig' met merchandise

date: 15.09.14

Omroep Max is boos. Albert Heijn brengt een 'Heel Holland Bakt'-productlijn uit. Het bakprogramma "heel Holland Bakt' wordt door Max gemaakt. Maar Omroep Max wist hier niet vanaf. En kan hier niet tegen optreden, terwijl zij de merkhouder van drie benelux merken met de titel van het programma is.
read more

3D printing: design meets law

date: 10.09.14

3D-printen is de trend van nu. Er wordt zelfs gesproken van een ’nieuwe industriële revolutie’. De techniek heeft inmiddels zowel het industriële bedrijf, de designstudio als het huis van de consument weten te bereiken en de vraag rijst wat de juridische impact van dit alles is, met name op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht.
read more

SMS Parking moet klantgegevens delen met fiscus

date: 26.08.14

Het parkeerbedrijf SMS Parking, dat klanten met hun telefoon parkeergeld laat betalen, moet gegevens van klanten delen met de Belastingdienst. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat bepaald.
read more

Apple en Samsung schikken procedures buiten VS

date: 12.08.14

Apple en Samsung hebben besloten om de aanhangige Nederlandse procedures, net als andere procedures buiten de VS, te schikken. Eerder had de Amerikaanse rechter al aangedrongen op een mogelijke schikking, maar daarin zijn ze niet geslaagd voor de procedures in de VS. Deze procedures worden ondanks de schikking voortgezet.
read more

Constructieve dialoog tussen Alibaba en luxemerken

date: 11.08.14

Eigenaar Kering van Gucci en Saint Laurent Paris heeft klachten over de Chinese webwinkel Alibaba en diens dochter Taobao. Deze webwinkels zouden de verkoop van namaakgoederen bevorderen. Nadat het Franse bedrijf Kering een procedure hierover begon, zijn partijen een constructieve dialoog gestart. Terwijl zij onderhandelen is de procedure ingetrokken. L’Oréal procedeerde tegen eBay over eenzelfde kwestie, net als Stokke tegen Marktplaats.
read more

Oostenrijkse massaclaim tegen Facebook

date: 06.08.14

Veel Nederlanders voegen zich aan de zijde van de Oostenrijkse privacy voorvechter in zijn schadeclaim tegen Facebook. Max Schrems stelt (samen met hen) dat Facebook onvoldoende toestemming heeft van gebruikers om hun data te exploiteren. In totaal 25000 deelnemers zullen in de Oostenrijkse procedure € 500 schadevergoeding p.p. eisen vanwege schending van de Europese privacywetgeving.
read more

Bose claimt inbreuk op octrooien door Beats

date: 05.08.14

De toekomstige Apple dochter Beats maakt zich volgens concurrent Bose schuldig aan inbreuk op diens geluiddempende octrooien voor koptelefoons. Het geschil gaat over vijf octrooien voor ruisonderdrukkende technieken. De timing van de aanklacht is ongelukkig (vrij recent na het overnamenieuws). Mogelijk heeft dit effect op de deal tussen Apple en Bose omdat bij overname regelmatig garanties worden verstrekt voor dit soort geschillen.
read more

ACM last onder dwangsom tegen NPO wegens cookies

date: 04.08.14

Bij persbericht heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) haar besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom aan de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) gepubliceerd. ACM en CBP hebben overleg gevoerd met de NPO over aanpassing van de cookiemuur. Dat heeft geresulteerd in verbetering, maar volgens de ACM nog onvoldoende. De NPO heeft vier weken om alsnog te voldoen, omdat anders een dwangsom per dag volgt.
read more

De Hoge Raad keert op zijn Nebula-schreden terug in ABN AMRO v Berzona

date: 29.07.14
Ventoux' Dick van Engelen schreef een annotatie op Boek9.nl over het arrest van de Hoge Raad van 7 juli 2014 (ABN AMRO v Berzona). Het arrest betreft "het recht op wanprestatie van de curator", waarbij de Hoge Raad terugkomt op het Nebula-arrest.
read more

HvJ EU: geen recht op afschrift documenten bij inzageverzoek persoonsgegevens

date: 22.07.14
Verzoeken om inzage in de registratie van persoonsgegevens worden soms gebruikt om toegang te krijgen tot (bedrijfs) documenten. Het Europese Hof van Justitie heeft nu uitgemaakt dat een dergelijk inzagerecht niet bestaat.
read more

Print« Eerste   1  2  3  4  5  6  7 ...    Laatste »