X
Bericht verzonden!
Message sent!

News Blog

Informatieveiligheid als sluitstuk

date: 09.12.14

ICT bedrijven merken dat informatieveiligheid regelmatig sluitstuk is voor opdrachtgevers terwijl bedrijven graag in een eerder stadium hierop inspelen. Daarom komt Nederland ICT met de 'Handreiking Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid'.  
read more

Boete tegen Uberpop ongewijzigd

date: 08.12.14
De boetemaatregel tegen de Uberpop dienst van Uber is in stand gebleven bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Uber zal in beroep gaan tegen deze uitspraak, maar heeft voorlopig nog last van de boetemaatregel. Andere diensten van Uber vallen erbuiten.
read more

Octrooizaken zijn een peperdure hobby

date: 03.12.14
De Telegraaf, Wouter van Bergen, 2 december 2014: "Bij rechtszaken om octrooien, zoals de zaak die Philips en Nintendo onlangs schikten, kunnen vele miljoenen en in sommige gevallen zelfs miljarden op het spel staan. [...]. Dat fabrikanten elkaar soms toch uitgebreid over en weer bestoken met claims, zoals in de grote patentoorlog tussen Apple en Samsung, komt door de enorme belangen rond de introductie van een product als een tablet of smartphone, zegt de Utrechtse hoogleraar intellectueel eigendomsrecht Dick van Engelen.
read more

Philips als innovator in healthtech

date: 01.12.14

Philips positioneert zich als een sterke concurrent voor Google, Apple en Samsung op het gebied van healthtech. Deze tak van sport is een combinatie van haar medische systemen en consumentenartikelen. Gegevensuitwisseling via een gezondheidsplatform tussen bedrijf en consument komt daarbij kijken en daarmee de nodige privacy issues.
read more

Richtlijnen van EU privacy werkgroep voor 'recht om vergeten te worden'

date: 28.11.14

Deze week heeft de Europese privacy werkgroep richtlijnen gepubliceerd voor nationale instanties, zoals het CBP, om afschermverzoeken aan Google te beoordelen. Dit geeft praktische richting in de implementatie van het 'recht om vergeten te worden'.
read more

Rechtbank legt uit wat Agile in een IT contract betekent

date: 27.11.14

Ondanks de  'no pay no cure' clausule vangt Flexservice bij de Rechtbank Midden-Nederland bot. Volgens de rechtbank is er geen sprake van een resultaatsverplichting, maar van een inspanningsverplichting.
read more

Tesla streven van open source innovatie

date: 27.11.14

Tesla wil innovatie stimuleren door haar gepatenteerde technologie vrij beschikbaar te stellen. Tesla heeft verklaard dat zij haar octrooien niet tegen good faith innovators zal inroepen. Dit roept onder commentatoren de discussie op of dit inderdaad werkt en Tesla daarvan niet zelf de dupe is. Zo is bijvoorbeeld de vraag of Tesla niet kwetsbaar wordt bij inbreukclaims van derden. Hopelijk wint de beoogde innovatie.   
read more

Echte mayonaise met of zonder eieren

date: 26.11.14

Unilever is, via haar dochteronderneming Conopco, merkhouder van Hellmann's mayonaise. Zij is in de VS een procedure begonnen tegen de nieuwkomer Just Mayo wegens misleidende reclame. In Just Mayo zitten namelijk geen eieren terwijl dat volgens Unilever hoort bij mayonaise. Daardoor zou dit schade toedoen aan de verkopen van Hellman's.  
read more

CBP als tandeloze waakhond

date: 25.11.14

Door een wetswijziging wil de Regering het CBP een verruimde boetebevoegdheid geven onder een nieuwe naam Autoriteit Persoonsgegevens. Het CBP kan dan niet meteen een boete opleggen, maar moet eerst een bindende aanwijzing geven. In een persbericht uit het CBP daarom grote twijfels over dit wetsvoorstel, en ziet zichzelf eerder als een tandeloze waakhond.
read more

Vraagtekens Philips merkwaarde toekomst

date: 25.11.14

Philips heeft besloten de lichtdivisie te splitsen van het Philips concern. Derden zullen dan onder het merk Philips de lighting activiteiten voortzetten. Marketingadviseurs plaatsen in fd.7 vraagtekens bij het behoud van de Philips merkwaarde. 
read more

CBP kritisch over kabinetsstandpunt bewaarplicht

date: 24.11.14

Dit voorjaar is de richtlijn dataretentie van telecommunicatiegegevens door het Hof van Justitie van de EU ongeldig verklaard. Volgens het kabinet kan de nationale bewaarplicht van verkeersgegevens desondanks in stand blijven. Dit volgt uit een brief met een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Het CBP is om advies gevraagd. In een persbericht is het CBP alvast kritisch over het kabinetsstandpunt door verwijzing naar eerdere adviezen.    
read more

Forced rebrand of Belgian chocolate brand

date: 20.11.14
A Belgian chocolate company based in Brussels changed its name from Italo Suisse to ISIS, because they no longer wanted to be directly associated with either Italy or Switzerland.
read more

Auteursrechten Anne Frank

date: 18.11.14
De auteursrechten op het dagboek van Anne Frank zouden volgens het Anne Frank Fonds niet op 1 januari 2016 verlopen. Dit meldt NRC gisteren.  
read more

Platform Makers voor versnelde behandeling wetsvoorstel

date: 18.11.14

Bij de Tweede Kamer ligt het wetsvoorstel auteurscontractenrecht sinds juni 2012. Doel van de wet is om de positie van auteurs/uitvoerende kunstenaars ten opzichte van de exploitanten te verbeteren met een wettelijk recht op redelijke vergoeding bij exploitatie. Platform makers zet nu in op versnelde behandeling door auteurs daarvoor een petitie te laten ondertekenen. Of dit effect heeft, zal uit de agenda van de Tweede Kamer blijken. Daarna volgt nog behandeling door de Eerste Kamer.
read more

ING ziet voorlopig af van big data analyse

date: 14.11.14

ING was van plan om klanten aanbiedingen te doen op basis van big data analyse van hun klantgedrag. Daarover ontstond ophef vanwege de privacy issues die zich dan voordoen. ING ziet er nu vooralsnog van af omdat voor haar de kosten niet opwegen tegen de baten. CBP en Consumentenbond bleven na overleg met ING onverminderd kritisch over het plan.
read more

Software op test- en acceptatieserver is geen inbreuk

date: 14.11.14

In haar vonnis van 27 oktober 2014 wijst de Rechtbank Amsterdam een vordering van een IT leverancier  af "omdat verveelvoudigingen van de Software op test- en acceptatieservers die noodzakelijk zijn voor het compatibel maken van de Software met een nieuw in gebruik te nemen besturingssysteem niet kunnen worden aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende, terwijl een bepaling in de licentieovereenkomst die de bevoegdheid van de licentiehouder om dergelijke op compatibiliteit gerichte verveelvoudigingen te beperken niet is toegelaten."
read more

Consumentenbond eist eerlijkheid over internetsnelheid

date: 11.11.14

De meeste providers zijn onduidelijk over de snelheid van het vaste internet dat ze bieden. Dat geldt met name voor de DSL-providers XS4All, Tele 2 en Online. Die informeren consumenten nog steeds niet goed over de reƫle internetsnelheid die zij op hun huisadres mogen verwachten.
read more

Winkelier voelt concurrentie webwinkels buiten EU

date: 06.11.14

Winkeliers die ook online producten verkopen, ondervinden ongelijke concurrentie van webwinkels van buiten de Europese Unie. Dat constateert brancheorganisatie Detailhandel Nederland in het donderdag verschenen rapport Web & Winkel.
read more

Embedden maakt geen inbreuk

date: 28.10.14
Het embedden van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals Youtube-video's, maakt geen inbreuk op het auteursrecht. Zo bepaalde het Europese Hof van Justitie. Volgens het Europese Hof maakt embedden geen inbreuk op het auteursrecht zolang het materiaal niet wordt aangepast of aan een nieuw publiek wordt getoond
read more

Het Internet gaat officiele bronnen van bekendmaking verdringen

date: 23.10.14

In haar uitspraak van 3 oktober 2014 overweegt de Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat de verplichting tot bekendmaking van een beschikking tegenwoordig net zo goed of zelfs beter via het Internet kan plaatsvinden. De Rechtbank vindt de wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking (publicatie in de Staatscourant en advertentie in twee nieuwsbladen) kostbaar terwijl het internet "een even goede, wellicht betere, mogelijkheid geeft" om van de informatie kennis te nemen.
read more

Print« Eerste   1  2  3  4  5  6  7 ...    Laatste »