News blog

Auteursrechten Anne Frank

date: 18.11.14

De auteursrechten op het dagboek van Anne Frank zouden volgens het Anne Frank Fonds niet op 1 januari 2016 verlopen. Dit meldt NRC gisteren.  

read more

Forced rebrand of Belgian chocolate brand

date: 20.11.14

A Belgian chocolate company based in Brussels changed its name from Italo Suisse to ISIS, because they no longer wanted to be directly associated with either Italy or Switzerland.

read more

CBP kritisch over kabinetsstandpunt bewaarplicht

date: 24.11.14

Dit voorjaar is de richtlijn dataretentie van telecommunicatiegegevens door het Hof van Justitie van de EU ongeldig verklaard. Volgens het kabinet kan de nationale bewaarplicht van verkeersgegevens desondanks in stand blijven. Dit volgt uit een brief met een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. Het CBP is om advies gevraagd. In een persbericht is het CBP alvast kritisch over het kabinetsstandpunt door verwijzing naar eerdere adviezen.    

read more

Vraagtekens Philips merkwaarde toekomst

date: 25.11.14

Philips heeft besloten de lichtdivisie te splitsen van het Philips concern. Derden zullen dan onder het merk Philips de lighting activiteiten voortzetten. Marketingadviseurs plaatsen in fd.7 vraagtekens bij het behoud van de Philips merkwaarde. 

read more

CBP als tandeloze waakhond

date: 25.11.14

Door een wetswijziging wil de Regering het CBP een verruimde boetebevoegdheid geven onder een nieuwe naam Autoriteit Persoonsgegevens. Het CBP kan dan niet meteen een boete opleggen, maar moet eerst een bindende aanwijzing geven. In een persbericht uit het CBP daarom grote twijfels over dit wetsvoorstel, en ziet zichzelf eerder als een tandeloze waakhond.

read more

Echte mayonaise met of zonder eieren

date: 26.11.14

Unilever is, via haar dochteronderneming Conopco, merkhouder van Hellmann's mayonaise. Zij is in de VS een procedure begonnen tegen de nieuwkomer Just Mayo wegens misleidende reclame. In Just Mayo zitten namelijk geen eieren terwijl dat volgens Unilever hoort bij mayonaise. Daardoor zou dit schade toedoen aan de verkopen van Hellman's.  

read more

Tesla streven van open source innovatie

date: 27.11.14

Tesla wil innovatie stimuleren door haar gepatenteerde technologie vrij beschikbaar te stellen. Tesla heeft verklaard dat zij haar octrooien niet tegen good faith innovators zal inroepen. Dit roept onder commentatoren de discussie op of dit inderdaad werkt en Tesla daarvan niet zelf de dupe is. Zo is bijvoorbeeld de vraag of Tesla niet kwetsbaar wordt bij inbreukclaims van derden. Hopelijk wint de beoogde innovatie.   

read more

Rechtbank legt uit wat Agile in een IT contract betekent

date: 27.11.14

Ondanks de  'no pay no cure' clausule vangt Flexservice bij de Rechtbank Midden-Nederland bot. Volgens de rechtbank is er geen sprake van een resultaatsverplichting, maar van een inspanningsverplichting.

read more

Richtlijnen van EU privacy werkgroep voor 'recht om vergeten te worden'

date: 28.11.14

Deze week heeft de Europese privacy werkgroep richtlijnen gepubliceerd voor nationale instanties, zoals het CBP, om afschermverzoeken aan Google te beoordelen. Dit geeft praktische richting in de implementatie van het 'recht om vergeten te worden'.

read more

Philips als innovator in healthtech

date: 01.12.14

Philips positioneert zich als een sterke concurrent voor Google, Apple en Samsung op het gebied van healthtech. Deze tak van sport is een combinatie van haar medische systemen en consumentenartikelen. Gegevensuitwisseling via een gezondheidsplatform tussen bedrijf en consument komt daarbij kijken en daarmee de nodige privacy issues.

read more

Octrooizaken zijn een peperdure hobby

date: 03.12.14

De Telegraaf, Wouter van Bergen, 2 december 2014: "Bij rechtszaken om octrooien, zoals de zaak die Philips en Nintendo onlangs schikten, kunnen vele miljoenen en in sommige gevallen zelfs miljarden op het spel staan. [...]. Dat fabrikanten elkaar soms toch uitgebreid over en weer bestoken met claims, zoals in de grote patentoorlog tussen Apple en Samsung, komt door de enorme belangen rond de introductie van een product als een tablet of smartphone, zegt de Utrechtse hoogleraar intellectueel eigendomsrecht Dick van Engelen.

read more

EU-Richtsnoeren voor recht op internet vergeten te worden

date: 08.12.14

Internetzoekmachines moeten wereldwijd het EU-recht om vergeten te worden eerbiedigen. Meldingen dat koppelingen naar specifieke websites verwijderd zijn, moeten achterwege blijven. Over deze en andere richtsnoeren hebben de privacy toezichthouders van de EU-lidstaten overeenstemming bereikt.

read more

Boete tegen Uberpop ongewijzigd

date: 08.12.14

De boetemaatregel tegen de Uberpop dienst van Uber is in stand gebleven bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Uber zal in beroep gaan tegen deze uitspraak, maar heeft voorlopig nog last van de boetemaatregel. Andere diensten van Uber vallen erbuiten.

read more

Informatieveiligheid als sluitstuk

date: 09.12.14

ICT bedrijven merken dat informatieveiligheid regelmatig sluitstuk is voor opdrachtgevers terwijl bedrijven graag in een eerder stadium hierop inspelen. Daarom komt Nederland ICT met de 'Handreiking Goed Opdrachtgeverschap Informatieveiligheid'.  

read more

Ordina maakt resultaten fraude-onderzoek na jaarwisseling openbaar

date: 22.12.14

Ict-dienstverlener Ordina verwacht eind januari 2015 de eerste uitkomsten te presenteren van intern onderzoek naar onregelmatigheden bij aanbestedingen en opdrachten van de overheid. Het bedrijf kondigde begin november 2014 aan dat er een onderzoek is gestart naar mogelijk frauduleuze praktijken rond grote ict-aanbestedingen.

read more

Gemeentelijk verzet tegen prijsverhoging software

date: 29.12.14

Bepaalde gemeenten verzetten zich tegen de prijsverhoging van hun softwareleverancier. De verhoging bedraagt meer dan een reguliere prijsindexatie omdat zij extra digitale innovaties ontvangen. De gebruikersvereniging heeft hierover afspraken gemaakt met leverancier PinkRoccade, maar daar zijn niet alle gemeenten het mee eens.

read more

2014: Europese ontwikkeling van privacy regels

date: 30.12.14

Dit jaar kwam privacy vaak in het nieuws als onderwerp van nieuwe Europese ontwikkelingen. Zo introduceerde het Hof van Justitie van de EU een nieuw vergeetrecht en kwamen er vervolgens spelregels voor vergeetverzoeken. Privacy stond ook in de publieke belangstelling bij overnames, zoals Whatsapp door Facebook, en bij nieuwe diensten, zoals Uber.

read more

Geen punitieve schadevergoeding bij auteursrechtinbreuk

date: 31.12.14

De rechtbank oordeelde in een procedure tussen Getty Images en Tros dat er geen ruimte is voor een punitieve schadevergoeding bij auteursrechtinbreuk. Tros had zonder licentie gebruik gemaakt van foto's uit de Getty collectie. Getty Images stelde tevergeefs dat een schadevergoeding door Tros ter hoogte van een licentievergoeding niet volstond en dat een factor 3 moest worden gehanteerd.

read more

Happy New Year

date: 01.01.15

Ventoux wenst iedereen een gelukkig 2015!

read more

Menno Heerma van Voss

date: 06.01.15

Ventoux verwelkomt haar nieuwe partner Menno Heerma van Voss.

read more

Pages