News blog

Oostenrijkse massaclaim tegen Facebook

date: 06.08.14

Veel Nederlanders voegen zich aan de zijde van de Oostenrijkse privacy voorvechter in zijn schadeclaim tegen Facebook. Max Schrems stelt (samen met hen) dat Facebook onvoldoende toestemming heeft van gebruikers om hun data te exploiteren. In totaal 25000 deelnemers zullen in de Oostenrijkse procedure € 500 schadevergoeding p.p. eisen vanwege schending van de Europese privacywetgeving.

read more

Constructieve dialoog tussen Alibaba en luxemerken

date: 11.08.14

Eigenaar Kering van Gucci en Saint Laurent Paris heeft klachten over de Chinese webwinkel Alibaba en diens dochter Taobao. Deze webwinkels zouden de verkoop van namaakgoederen bevorderen. Nadat het Franse bedrijf Kering een procedure hierover begon, zijn partijen een constructieve dialoog gestart. Terwijl zij onderhandelen is de procedure ingetrokken. L’Oréal procedeerde tegen eBay over eenzelfde kwestie, net als Stokke tegen Marktplaats.

read more

Apple en Samsung schikken procedures buiten VS

date: 12.08.14

Apple en Samsung hebben besloten om de aanhangige Nederlandse procedures, net als andere procedures buiten de VS, te schikken. Eerder had de Amerikaanse rechter al aangedrongen op een mogelijke schikking, maar daarin zijn ze niet geslaagd voor de procedures in de VS. Deze procedures worden ondanks de schikking voortgezet.

read more

SMS Parking moet klantgegevens delen met fiscus

date: 26.08.14

Het parkeerbedrijf SMS Parking, dat klanten met hun telefoon parkeergeld laat betalen, moet gegevens van klanten delen met de Belastingdienst. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat bepaald.

read more

3D printing: design meets law

date: 10.09.14

3D-printen is de trend van nu. Er wordt zelfs gesproken van een ’nieuwe industriële revolutie’. De techniek heeft inmiddels zowel het industriële bedrijf, de designstudio als het huis van de consument weten te bereiken en de vraag rijst wat de juridische impact van dit alles is, met name op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht.

read more

Omroep Max 'ongelukkig' met merchandise

date: 15.09.14

Omroep Max is boos. Albert Heijn brengt een 'Heel Holland Bakt'-productlijn uit. Het bakprogramma "heel Holland Bakt' wordt door Max gemaakt. Maar Omroep Max wist hier niet vanaf. En kan hier niet tegen optreden, terwijl zij de merkhouder van drie benelux merken met de titel van het programma is.

read more

Eindrapport ICT-projecten bij de overheid op 15 oktober 2014 gereed

date: 15.09.14

De tijdelijke commissie ICT van de Tweede Kamer heeft de opdracht om een parlementair onderzoek uit te voeren naar ICT-projecten bij de overheid. Ventoux' 'Reinout Rinzema trad hierbij op verzoek van de commissie op als een van de twee experts.

read more

Digitalisatie door bibliotheken zonder toestemming toegestaan

date: 16.09.14

Een lidstaat mag toestaan dat bibliotheken zonder toestemming van de rechthebbenden bepaalde boeken van hun verzameling digitaliseren om deze op elektronische leesplaatsen aan te bieden.


 


 

read more

Google hoeft ongewenste geschiedenis niet te verwijderen

date: 22.09.14

Zoekmachine Google Search hoeft de gegevens van een veroordeelde man niet te verwijderen. Dat heeft de voorzieningenrechter op 18 september jl. bepaald. De man wilde dat Google verschillende links die verwijzen naar websites (waarop informatie staat over de veroordeling van de man in 2012 voor een ernstig misdrijf) zou verwijderen.

read more

Is aanklikken hetzelfde als akkoord gaan?

date: 29.09.14

In een internationaal handelsgeschil moet geoordeeld worden of een Duiitse koper de rechtsmacht van de Belgische rechter heeft aanvaard. Hiervoor moet de Duitse rechter de vraag beantwoorden of de koper een schriftelijk beding heeft aanvaard. Maar is aanklikken of 'click wrap' daarmee gelijk te stellen?

read more

Modelcontracten Arbit 2014 ook gepubliceerd

date: 01.10.14

De overheids ICT inkoopvoorwaarden 'ARBIT-2014 'zijn per 5 april 2014 aangepast aan de Aanbestedingswet 2012 en de daarop gebaseerde voorschriften van de Gids Proportionaliteit. Inmiddels zijn ook de bijbehorende modelovereenkomsten aangepast.

 

Aan de totstandkoming van de Arbit en de actualisering daarvan werkt Ventoux' Reinout Rinzema mee.

read more

Hoe kan de kwaliteit van ICT-systemen juridisch meetbaar worden gemaakt?

date: 06.10.14

Dat het met de kwaliteit van ICT-systemen niet altijd goed is gesteld, is een publiek geheim.  Een van de problemen is het vaststellen van de concrete eisen die aan de kwaliteit van ICT-systemen (en daardoor ook aan ICT-projecten) moeten worden gesteld. Die eisen zijn vaak onduidelijk, waardoor geen van de betrokken partijen. In hun artikel inventariseren Ventoux' Reinout Rinzema en Frank Melis dit probleem en reiken zij oplossingen aan.

read more

Kamercommissie: "ICT rijksoverheid niet onder controle"

date: 15.10.14

De tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid constateert dat de rijksoverheid de besturing en beheersing van ICT-projecten niet op orde heeft. Dat blijkt uit het eindrapport van de commissie, dat woensdag 15 oktober aan Kamervoorzitter Van Miltenburg is aangeboden.

 

Ventoux'  Reinout Rinzema adviseerde als een van de experts deze commissie.

read more

Het Internet gaat officiele bronnen van bekendmaking verdringen

date: 23.10.14

In haar uitspraak van 3 oktober 2014 overweegt de Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat de verplichting tot bekendmaking van een beschikking tegenwoordig net zo goed of zelfs beter via het Internet kan plaatsvinden. De Rechtbank vindt de wettelijk voorgeschreven wijze van bekendmaking (publicatie in de Staatscourant en advertentie in twee nieuwsbladen) kostbaar terwijl het internet "een even goede, wellicht betere, mogelijkheid geeft" om van de informatie kennis te nemen.

read more

Embedden maakt geen inbreuk

date: 28.10.14

Het embedden van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals Youtube-video's, maakt geen inbreuk op het auteursrecht. Zo bepaalde het Europese Hof van Justitie. Volgens het Europese Hof maakt embedden geen inbreuk op het auteursrecht zolang het materiaal niet wordt aangepast of aan een nieuw publiek wordt getoond

read more

Winkelier voelt concurrentie webwinkels buiten EU

date: 06.11.14

Winkeliers die ook online producten verkopen, ondervinden ongelijke concurrentie van webwinkels van buiten de Europese Unie. Dat constateert brancheorganisatie Detailhandel Nederland in het donderdag verschenen rapport Web & Winkel.

read more

Consumentenbond eist eerlijkheid over internetsnelheid

date: 11.11.14

De meeste providers zijn onduidelijk over de snelheid van het vaste internet dat ze bieden. Dat geldt met name voor de DSL-providers XS4All, Tele 2 en Online. Die informeren consumenten nog steeds niet goed over de reële internetsnelheid die zij op hun huisadres mogen verwachten.

read more

Software op test- en acceptatieserver is geen inbreuk

date: 14.11.14

In haar vonnis van 27 oktober 2014 wijst de Rechtbank Amsterdam een vordering van een IT leverancier  af "omdat verveelvoudigingen van de Software op test- en acceptatieservers die noodzakelijk zijn voor het compatibel maken van de Software met een nieuw in gebruik te nemen besturingssysteem niet kunnen worden aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende, terwijl een bepaling in de licentieovereenkomst die de bevoegdheid van de licentiehouder om dergelijke op compatibiliteit gerichte verveelvoudigingen te beperken niet is toegelaten."

read more

ING ziet voorlopig af van big data analyse

date: 14.11.14

ING was van plan om klanten aanbiedingen te doen op basis van big data analyse van hun klantgedrag. Daarover ontstond ophef vanwege de privacy issues die zich dan voordoen. ING ziet er nu vooralsnog van af omdat voor haar de kosten niet opwegen tegen de baten. CBP en Consumentenbond bleven na overleg met ING onverminderd kritisch over het plan.

read more

Platform Makers voor versnelde behandeling wetsvoorstel

date: 18.11.14

Bij de Tweede Kamer ligt het wetsvoorstel auteurscontractenrecht sinds juni 2012. Doel van de wet is om de positie van auteurs/uitvoerende kunstenaars ten opzichte van de exploitanten te verbeteren met een wettelijk recht op redelijke vergoeding bij exploitatie. Platform makers zet nu in op versnelde behandeling door auteurs daarvoor een petitie te laten ondertekenen. Of dit effect heeft, zal uit de agenda van de Tweede Kamer blijken. Daarna volgt nog behandeling door de Eerste Kamer.

read more

Pages